Kontakt


MK TRIAL SPORT s.r.o.
Orlové 241
017 01 Považská Bystrica

IČO: 44689837
IČ DPH: SK 2022801451
Zapísaná v OS TN, Oddiel Sro, Vložka č. 21453/R


Email: mktrialsport@gmail.com